Haber-Duyuru

Arş. Gör. Ramazan Bilge'nin Makalesi "Turkish Online Journal of Distance Education" Dergisinde Yayınlandı

Prof. Dr. Barış Bulunmaz ve Arş. Gör. Ramazan Bilge'nin "A Research on the Efficiency of Distance Education in Universities during the Pandemic" başlıklı makalesi, Emerging Sources Citation Index (ESCI) uluslararası endekste taranan "Turkish Online Journal of Distance Education" dergisinin Nisan 2024 sayısında yayımlanmıştır.

İncelemek için; https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3277435