Haber-Duyuru

Economy and Management Kongresi’ne Katılan Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özgül'ün SSCI Yayını Çıktı

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özgül XVI. International Conference On Knowledge, Economy and Management Kongresi’nde “Tekstil Sektöründe Yeşil İmaj Geliştirme: Yeşil Dönüşümcü Liderlik Ve Yeşil Ürün İnovasyonu” Başlıklı Tam Metin Bildirisini sundu.

PDF üzerinden indirerek incelemek için; https://bulut.izu.edu.tr/index.php/s/OiL3le5kfXlSRFZ/download?path=%2F&files=16th%20ICKEM%20Proceedings_V1.pdf

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özgül’ün ayrıca "Does Green Transformational Leadership Develop Green Absorptive Capacity? The Role of Internal and External Environmental Orientation" adlı makalesi de SSCI indeksinde yer alan SYSTEMS dergisinde yayınlandı.Makaleyi incelemek için; https://www.mdpi.com/2079-8954/10/6/224Akademisyenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.