Haber-Duyuru

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Hk.

**INTERNATIONAL STUDENTS PLEASE SCROLL DOWN THE PAGE FOR ANNOUNCEMENT IN ENGLISH**

2023 KA131 program dönemi kapsamında, 2023-2024 ve 2024-2025 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemi Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru ve İngilizce dil sınav (ya da eşdeğer) kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.


Başvuru Kriterleri:

1. Öğrenciler, 1 Kasım - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında üniversitemiz WEB SİTESİ üzerinden açıklanan esaslara uygun olarak istenen belgeleri hazırlayacak ve resmi başvurularını “Kariyer Kapısı” üzerinden 30 Kasım 2023 tarihi, saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekir. Başvurusu bulunmayan öğrenci sınava giremeyecektir.
Başvuru linki: erasmusbasvuru.ua.gov.tr

Kariyer Kapısı: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr

2. Ön lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.0, Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2.50/4.0 ağırlıklı ders ortalamasına sahip olmak (ağırlıklı not ortalaması belli olmayan birinci sınıf öğrencileri başvuru yapabilir ancak sıralamaya girebilmeleri için lise mezuniyet ortalaması 75/100 ve üzeri olmalıdır).

3. Nihai başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalaması %50, yabancı dil bilgisi %50 etki edecektir.

4. Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

5. Programa sadece örgün öğretime kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilir. Uzaktan eğitime kayıtlı öğrencilerin başvuru hakkı yoktur.

6. Üniversitemize kayıtlı, tam zamanlı tüm öğrenciler başvurabilir (hazırlık sınıfı hariç), sıralama Rektörlük tarafından kurulan bir komisyon aracılığı ile hakkaniyet ilkesi çerçevesinde belirlenecektir.

İngilizce Dil Sınav Kriterleri:

Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı başvuruların bitmesinin ardında Kazlıçeşme kampüsünde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.
Sınavın yapılacağı sınıflar ve Speaking sınavının detayları daha sonra paylaşılacaktır.

Yazılı sınav Listening, Reading, Writing ve Use of English bölümlerinden oluşmaktadır.

Listening bölümü 15 puan / Reading bölümü 20 puan / Writing bölümü 25 puan Use of English 15 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Speaking bölümünün toplam puanı 25'tir.

Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı örneği İstanbul Topkapı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü sayfasında mevcuttur.

1. İngilizce Dil Sınavı üniversitemizin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanacaktır. Bu sınavın haricinde kabul edilecek dil sınavları ve puan koşulları aşağıdaki gibidir:

YDS (en az 60 puan), YÖKDİL (en az 60 puan),
TOEFL iBT (en az 80), IELTS (en az 6.5)

2. Öğrenciler İngilizce Sınavından başarılı sayılabilmeleri için en az 50 ve üzeri puan almak zorundadırlar.

Başvuru Formu - Öğrenim
Başvuru Formu – Staj
KA131 Öğrenim Hareketliliği Bilgi Kitapçığı
KA131 Staj Hareketliliği Bilgi KitapçığıANNOUNCEMENT

The students who would like to participate in the Erasmus+ Student Mobility for Studies or Traineeships for the 2023-2024 and 2024-2025 academic year should perform the following application and English language exam (or equivalent) process within the scope of the 2023 KA131 programme period.

Application Criteria:

1. Students must prepare the required documents in accordance with the principles announced on our university's WEBSITE between 1 November - 30 November 2023 and complete their official applications through the "Career Gate" by 23.59 on 30 November 2023. Students who do not apply will not be able to take the exam.
Application link: erasmusbasvuru.ua.gov.tr

Career gate: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris

2. To have min GPA 2.20 / 4.0 for associate degree or undergraduate and min GPA 2.50 / 4.0 for postgraduate students.

3. The final Erasmus examination result is calculated by %50 English exam result and %50 GPA.

4. Students studying in a double major can apply for mobility from only one major in the same application period.

5. Only students enrolled in formal education can apply to the program. Students enrolled in distance education do not have the right to apply.

6. All full-time students registered at our university can apply (except for the preparatory class), the ranking will be determined by a commission established by the Rectorate within the framework of the principle of equity.

English Language Exam Criteria:

Erasmus+ English Language Exam will be held face-to-face at Kazlıçeşme campus on an announced date after applications are closed.

The classes of the exam and the details of the Speaking exam will be shared later.

The Listening section is evaluated over 15 points / Reading section 20 points / Writing section 25 points, Use of English 15 points

The total score for the Speaking section is 25.

Erasmus + English Language Exam sample is available on the Istanbul Topkapı University Foreign Languages Department page.

1. The English Language Exam will be prepared by the Foreign Languages Directorate of our university. Apart from this exam, the following English tests are accepted:

YDS (minimum 60 points), YÖKDİL (minimum 60 points), TOEFL iBT (min 80), IELTS (min 6.5)

2. Min 50 or above point will be considered successful in the English Language Exam.

Application Form – Study
Application Form – Traineeship
KA131 Information Booklet – Study
KA131 Information Booklet - Traineeship