Haber-Duyuru

Öğr. Gör. Ümran Görügen’in Makalesi Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisinde Yayınlandı

Üniversitemiz Plato Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Öğr.
Görevlisi Ümran Görügen’in “Mesleki Etik Dersi Alan Sağlık Ön Lisans Programı Öğrencilerinin Etik
Değerlere Yatkınlık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği: Kesitsel Tanımlayıcı
Çalışma” başlıklı makalesi Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi dergisinde yayınlandı.