Haber-Duyuru

Topkapı Sosyal Bilimler Dergisi / Topkapı Journal of Social Science (TJSS) Makale Çağrısı!

Topkapı Sosyal Bilimler Dergisi / Topkapı Journal of Social Science (TJSS), üniversitemiz tarafından 2022 Nisan ayı içerisinde yayımlanmaya başlayacak. Dergimiz,Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iletişim bilimleri, yeni medya, yönetim bilişim sistemleri, havacılık, ekonomi, işletme, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve güzel sanatlar alanlarında makaleler kabul etmektedir. Derginin amacı, sosyal bilimler ekseninde eleştirel araştırmalar, disiplinlerin sınırlarının dışına çıkan kuramsal tartışmalar ve ampirik analizler için bir tartışma platformu oluşturmaktır. TJSS disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmaları teşvik etmektedir.

Açık kaynak yayın politikasını benimseyen ve Dergipark sistemi üzerinden hizmet verecek olan dergi yılda iki kez yayımlanacaktır. TJSS, İngilizce ve Türkçe makaleleri kabul eden, uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi bazı durumlarda özel sayı çıkarmak suretiyle yılda ikiden fazla da yayın yapabilir. Dergide, makale gönderme, değerlendirme ve yayımlanma aşamalarında ücret talep edilmemekte olup, yazarlara telif ücreti de ödenmemektedir. Derginin 2022 Nisan sayısı için makale kabulü 01 Şubat 2022 tarihi itibarıyla başlamıştır. Akademisyenler dergiyi https://bit.ly/3s9AWJT linkinden inceleyebilir ve yayımlanmasını istedikleri makalelerini bu link üzerinden gönderebilmekte, soruları için tjss@topkapi.edu.tr üzerinden editöre ulaşabilmektedirler.